Raport Multi-Mam: Standardy karmienia piersią

Jak karmią polskie mamy?

Raport Multi-Mam: Standardy karmienia piersią to próba określenia wzorów i motywacji związanych z karmieniem piersią. W sprawozdaniu chcieliśmy zaznaczyć, jak ważna w początkowym okresie laktacji jest wcześniej zdobyta wiedza o naturalnym karmieniu – technice przystawiania dziecka do piersi, pielęgnacji kobiet w okresie laktacji oraz możliwych problemach i dyskomforcie.

Zależy nam na poprawie poziomu wiedzy o laktacji i lepszej opiece nad kobietami, które karmią piersią. Dlatego istotnym jest dla nas przekazywanie podstawowych informacji o korzyściach wynikających z naturalnego karmienia, zarówno dla dziecka, jak i matki. Raport porusza następujące zagadnienia laktacyjne:

  • Karmienie piersią – oczekiwania kontra rzeczywistość
  • Przygotowanie do karmienia piersią – skąd wiedzieć, jak karmić?
  • Problemy i dolegliwości związane z karmieniem piersią
  • Karmienie piersią a świadomość społeczna – fakty i mity

Na poszczególnych stronach raportu wyszczególniono treści merytoryczne, które przedstawiają podstawowe informacje o laktacji oraz wyniki przeprowadzonych badań przeprowadzone na grupie 300 kobiet.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sprawozdania. Kliknij: „Jak karmią polskie mamy? Raport Multi-Mam: Standardy karmienia piersią”.

jak karmią polskie mamy raport

Kontakt

BG TRADING Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 1/2,

31-136 Kraków